• Địa chỉ: Đội 5 xã Hát Môn huyện Phúc Thọ .TP Hà Nội

Thiết bị nhà bếpThông báo